PROF. MAŁGORZATA PIETRUSKA

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku. Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” i „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, e-Dentico, Magazyn Stomatologiczny i Stomatologia Estetyczna. Brała udział w wieloośrodkowych międzynarodowych projektach badawczych z zakresu periodontologii i implantologii. Od wielu lat ściśle współpracuje z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Bernie. Najistotniejsze publikacje dotyczą badań z zakresu regeneracji tkanek przyzębia u pacjentów z zapaleniami przyzębia oraz wykorzystania terapii fotodynamicznej w stomatologii.

DR RAFAŁ WIENCH

 

DR PIOTR ROSZKIEWICZ

 

PROF. ROLY KORNBLIT

 

PROF. ADRIANA BARYLYAK

2004 – ukończenie stomatologii na Lwowskiej Akademii Medycznej im. Danylo Halytskiego, 2005 – studia podyplomowe w Zakładzie Stomatologii Terapeutycznej. 2005-2009 – współpraca naukowa z Kliniką Stomatologiczną Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (program stypendialny Ernsta Machta). Od 2007 do 2009 roku współpraca naukowa między Lwowską Akademią Medyczną a Kliniką Stomatologiczną Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Ukrainy.

Od 2007 członek Światowego Stowarzyszenia Techniki Stomtologii Laserowej SOLA, 2011 – członek WFLD. W 2009 r. ukończenia i obrona pracy doktorskiej -„Nanolaserowa dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych”, doktor, profesor zwyczajny Wydziału Stomatologii Terapeutycznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Laserowej, Centrum Implantacji Dentystycznej i Protetyki „MM”.

2012 r. – założycielka i prezydent Ukraińskiego Towarzystwa Laseroterapii. Członek Ukraińskiego Towarzystwa Endodontycznego, Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologii, Towarzystwa Prywatnych Lekarzy Praktyków, Ukraińskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Światowej Federacji Stomatologii Laserowej (WFLD). Autorka i współautorka 60 prac naukowych i 5 prac na temat „Wykorzystanie laserów w stomatologii i nanotechnologii”. Członek redakcji czasopisma „Implantologia, Osteologia, Periodontologia” (Ukraina).

PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH MŁYNARSKI 

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna 1995) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny 1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2011 roku został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visiting researcher afiliowany przez Harvard Medical School. Jest autorem lub współautorem ponad 280 publikacji naukowych (punktacja MNiSW >5100, IF >610) oraz kierownikiem licznych projektów badawczych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi obecnie jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci.

DR GÖTZ GERGELY

W codziennych procedurach stomatologicznych tkanki miękkie czasami muszą być skorygowane, zredukowane lub usunięte. W tym celu wykonywane jest wiele powszechnych procedur, wykonanych tradycyjnymi metodami: za pomocą skalpela lub urządzenia elektrochirurgicznego. Narzędzia te, są jednak wielozadaniowe, i nie da się zawsze przewidzieć efektu końcowego zabiegu – szczególnie w odcinkach estetycznych, gdzie mamy widoczną linię dziąsła. Lasery diodowe umożliwiają wykonanie szybkiego, precyzyjnego zabiegu z natychmiastową homeostazą, ograniczając do minimum ból pooperacyjny i możliwe powikłania po zabiegowe. Ograniczają w znacznym stopniu przypadkowe uszkodzenie tkanek, wspomagają szybsze leczenie przy ograniczonej recesji dziąsła. Te właściwości laserów diodowych mogą być skutecznie połączone z biokompatybilnymi materiałami kościotwórczymi. Prawidłowe użycie lasera SOL może wspierać sterowaną regenerację tkanek twardych i miękkich. Pacjenci zyskują wyższy komfort i standard opieki medycznej.

LEK. STOM. MICHAŁ NAWROCKI

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1998r. W latach 1999 – 2005 pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMG. W 2001 r. otworzył Praktykę Dentystyczną LEKARZSTOMATOLOG.COM,  gdzie wprowadził najwyższe standardy w leczeniu stomatologicznym. Lek. stom. Michał Nawrocki ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w implantologii, technice CAD CAM oraz laseroterapii stomatologicznej. W 2009 r. otrzymał certyfikację umiejętności implantologicznych na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W 2013 r. wyposażył swoią Klinikę w system CAD CAM Cerec firmy Sirina, a w 2016r. w laser Fotona LightWalker. W latach 2015 – 2016 uczestniczył w szkoleniu Implant Prosthodontic Program w Hiszpanii oraz na Uniwersytecie Północnej Karoliny w  Chapel Hill, USA. Michał Nawrocki w 2016r. jako pierwszy Polak rozpoczął studia „Master of Science in Lasers in Dentistry” na Uniwersytecie RWTH w Aachen. Od 2015r. prowadzi wraz z Agnieszką Dojlidko – Nawrocką nową klinikę NAWROCKI CLINIC. Jest członkiem PASE oraz PTSL, prowadzi szkolenia i wykłady w kraju i za granicą z zakresu implantologii i laseroterapii.

Strona 1 z 2