1 Kongres

Zniżka

rejestracja

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONGRESIE

REJESTRACJA

 

OPŁATY REJESTRACYJNE:

opłata standardowa:

          do 30 września 2017 - 1200,00 zł

          po 30 września 2017 - 1400,00 zł

          na miejscu – 1600,00 zł

opłata dla członków PTSL:

          do 30 września 2017 - 950,00 zł

          po 30 września 2017 - 1200,00 zł

          na miejscu – 1400,00 zł

opłata dla studentów:

          do 30 września 2017 - 450,00 zł

          po 30 września 2017 - 600,00 zł

          na miejscu – 750,00 zł

Zgłoszenia telefoniczne nie bedą przyjmowane.
 

OPŁATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE:

- materiały zjazdowe (program z katalogiem wystawy)

- identyfikator upoważniający do udziału w Kongresie

- certyfikat uczestnictwa z punktami szkoleniowymi

- kawę, herbatę, lunch w trakcie Kongresu

- uczestnictwo w Imprezie Wieczornej (24.11.2017)*

*opłata studenka nie umożliwia udziału w Wieczornej Imprezie Integracyjnej

ORGANIZATOR WYSTAWIA FAKTURY VAT w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia pieniędzyna konto biura. Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury jest wypełnienie przez uczestnika formularza zamówienia, tj. karty zgłoszeniowej.

REZYGNACJI z udziału w Kongresie lub zamówionych imprezach towarzyszących można dokonać wyłącznie pisemnie: pocztą, faksem lub e-mailem z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wpłaconą kwotę. Przy rezygnacji z udziału w Kongresie zgłoszonej do 1 listopada 2017r z opłaty rejestracyjnej potrącenie wynosi 20% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Wszelkie zmiany w programie 2 Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej jak również informacje organizacyjne, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej:  www.kongresptsl.pl

Facebook Box